ΑΡΧΙΚΗ

ΤΟ ΙΑΣΕΙΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

 

 

   

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΣΤ ΓΙΑ COVID-19

Στο Μικροβιολογικό Εργαστήριου του Πολυιατρείου μας διενεργούνται όλα τα τεστ για τον κορονοϊό καθώς και τεστ αντισωμάτων

ΤΙΜΕΣ:

RAPID TEST:  10 ευρώ

ΜΟΡΙΑΚΟ (PCR): 60 ευρώ

Τεστ αντισωμάτων για μετά τον εμβολιασμό:  20 ευρώ

---------------------------------------------------------------------------------

Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο μας δέχεται όλα τα παραπεμπτικά του ΕΟΠΥΥ.

Για τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας προσφέρουμε: 

ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΝΑΙΜΙΑ 1

25 €

Γενική Αίματος

Σίδηρος

Φερριτίνη

Β12

Φυλλικό οξύ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
35 ευρώ
 • Γενική Αίματος
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • SGOT
 • SGPT
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • Σάκχαρο
 • Ουρικό Οξύ
 • Γενική Ούρων
 • Σίδηρος
 • ΤΚΕ
 • ALP
 • γGT

ΔΙΑΒΗΤΗΣ 1

ΔΙΑΒΗΤΗΣ 2

32 €

10 €

Γενική Αίματος

Ουρία

Κρεατινίνη

Σάκχαρο

Γλυκοζυλιωμένη

Χοληστερίνη

HDL

LDL

Τριγλυκερίδια

Σάκχαρο

Γλυκοζυλιωμένη

 

ΛΙΠΙΔΙΑ 1

ΛΙΠΙΔΙΑ 2

20 €

10 €

 Χοληστερίνη

 HDL

 LDL

 Τριγλυκερίδια

 APO A1

 APO B

 Χοληστερίνη

 HDL

 LDL

 Τριγλυκερίδια

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

40 €

 Αλκαλική Φωσφατάση

 Ασβέστιο

 Φώσφορος

 PTH

 25(OH) D3

 Ασβέστιο ούρων 24ώρου

 Φώσφορος ούρων 24ώρου

 Αλβουμίνη

 Κρεατινίνη

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

40 €

CEA

Ca 125

Ca 19-9

Ca 15-3

aFP

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

20 €

PSA

FREE PSA

ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ

15 €

Γενική ούρων

Καλλιέργεια ούρων

Τεστ ευαισθησίας - Αντιβιόγραμμα

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ

ΤΟ ΙΑΣΕΙΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ